Konkurs za angažovanje eksperta za izradu Zakona o posredovanju

Konkurs za angažovanje eksperta za izradu Zakona o posredovanju

Centar za posredovanje Crne Gore

Raspisuje konkurs za angažovanje jednog lokalnog i dva međunarodna pravna eksperta, s tim da makar jedan međunarodni ekspert bude iz Slovenije ili Hrvatske, za pružanje podrške Ministarstvu pravde u izradi novog Zakona o posredovanju.

Traženi uslovi:
VSS Pravni fakultet
10 godina radnog iskustva

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dostaviti u elektronskoj verziji CV na sledeću email adresu: [email protected]